Om oss

Henriette Fossberg Dagfinrud

Gestaltterapeut MNGF


Innehaver og praktisrende terapeut. Henriette etablerte  Hamar Gestaltterapi i 2015, og har praktisert siden.


Videre informasjon om Henriette:


  • Gestalt-psykoterapeut utdannet ved

Norsk Gestaltinstitutt H√łyskole

  • Har erfaring fra arbeid i NAV og arbeid fra lavterskel tilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer.
  • Bachelor of Science (BC) i psykologi fra University og Essex
  • Er godkjent til √• ta imot klienter i privat praksis og er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening