GESTALTTERAPI


Gestaltterapi er en retning innen den humanistiske psykologien, og bygger på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell fenomenologisk filosofi. Det kan benyttes til bearbeidelse av tidligere opplevelser, eller til personlig utvikling gjennom gestaltterapeutisk veiledning.


Den grunnleggende ideen i gestaltterapi handler om at hvert enkelt menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger, innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Ut fra dette arbeider gestaltterapeuter metodisk for at de menneskene de møter skal få økt bevissthet rundt egne følelser, reaksjoner og handlinger. Hensikten er at de selv skal kunne se sine valg og muligheter.

 

En av de viktigste verktøyene i gestaltterapi er terapeuten selv. Det er fordi utfordringer man har i livet ofte har oppstått i relasjon, og derfor kan hentes frem og endres  i relasjon. En gestaltterapeut skal ikke være en objektiv eller nøytral observatør, men en aktiv støttespiller som er med på klientens utforskning av seg selv.