Om oss


Henriette Fossberg Dagfinrud

Gestaltterapeut MNGF


Innehaver og praktisrende terapeut. Henriette etablerte  Hamar Gestaltterapi i 2015, og har praktisert siden.


Videre informasjon om Henriette:


  • Gestalt-psykoterapeut utdannet ved

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

  • Har erfaring fra arbeid i NAV og arbeid fra lavterskel tilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer.
  • Bachelor of Science (BC) i psykologi fra University og Essex
  • Er godkjent til å ta imot klienter i privat praksis og er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening

Geir Dagfinrud

Gestaltterapeut 


Geir etablerte sin første gestaltpraksis i 2003 og har siden arbeidet med mennesker og relasjoner.

Er i dag en del av Hamar Gestaltterapi.


Videre informasjon om Geir:


  • Har over 25 år erfaring fra privat næringsliv på mellomleder og ledernivå. 
  • Har i senere år jobbet mange år som jobbkonsulent og karriereveileder
  • Veileder og coacingutdannelse fra Høyskolen i Oslo og Akershus