FAMILIETERAPI

- SAMMEN OG HVER FOR OSSSamspillet mellom de menneskene vi er mest glad i, kan være det mest oppløftene og samtidig det mes nedbrytende vi har å forholde oss til som en familie. Det er et kjent fenomen at det stadig kan oppstå konflikter i en familie. Noen er kortvarige og nærmest ubetydelige, mens andre konflikter kan være langvarig og vanskelige. Andre ganger kan en erfare det som fastlåst å snakke sammen i familien, hvor en sitter med følelsen av og ikke komme noen vei.


I familieterapi kan dere få en videre innsikt i hva som skjer i deres samspill. Her kan hver enkelt bli mer klar over sitt eget bidrag og få større forståelse for hverandres ståsted. Slik kan hver og en ha mulighet for å endre på det som ikke fungerer så godt.


Det handler i all hovedsak om å finne ut hvordan hver enkelt familiemedlem kan være seg selv i familien, og om å lære å leve med hverandres forskjeller.
Når kan vi oppsøke en terapeut?


Det er mange grunner til å gå i terapi, som for eksempel:


- Når det er behov for bedre kommunikasjon i familien

- Når familien står fast i konflikt, eller erfarer tilbakevendende konflikter

- Når et barn har utfordringer med skole eller sosiale relasjoner

- Når familien erfarer skilsmisse

- Når familien erfarer erfarer sorg over dødsfall i nær familie

- Når familien erfarer vold i hjemmet

- Når familien erfarer avhengighet i nære relasjoner


   

Priser på familieterapi: 


  90 minutter kr 1 900,-

120 minutter kr 2 700,-


Ved behov for avbestilling av timen må dette skje senest 24 timer før avtalt tid. Hvis du ikke avlyser innen fristen, eller ikke møter til avtalen, må du betale for timen i sin helhet.