Når skal jeg oppsøke en terapeut?


Det er mange grunner til å gå i terapi:


- Behov for en samtalepartner

- Ønske om forandring

- Følelse av å stå fast

- Uro

- Lav selvfølelse

- Følelse av utbrenthet

- Krise

- Sorg

- Nedstemthet

- Engstelse

INDIVIDUELL TERAPI

NOEN Å SNAKKE MED


Terapi gir mulighet for utvikling og endring. Jeg som terapeut tenker at vi hele tiden er i utvikling som menneske. I blant kan en oppleve uro, å stå fast, eller noe annet som hemmer denne utviklingen. En grunntanke i gestaltterapien er at en kan gjøre endringer som fører til videre utvikling ved å ta bevisste valg og akseptere det som er her og nå. I terapi kan vi sammen utforske valg du har, men som du kanskje ikke ser, som kan gi nye muligheter i livet ditt.

 

Det er ikke uvanlig å være nervøs eller å kjenne på forventninger til seg selv og terapeuten i forkant av et første møte. Det jeg er opptatt av er at vi skal bruke den tiden det tar for oss å bli kjent, slik at du føler deg trygg på meg. I denne prosessen kan vi sammen komme frem til hva du ønsker å få ut av terapien, og hvilke metoder som passer deg. Gjennom for eksempel samtaler, øvelser og utforsking kan vi sammen arbeide med akkurat det du ønsker å ta opp.


Priser individuell terapi:45 minutter kr   850,- 

60 minutter kr 1100,- 

 90 minutter kr 1500,- 


(For studenter er det 10% redusksjon i ordinær pris.)


Ved behov for avbestilling av timen må dette skje senest 24 timer før avtalt tid.


Hvis du ikke avlyser innen fristen, eller ikke møter til avtalen, må du betale for timen i sin helhet. Du vil bli tilsendt faktura.