Våre terapeuter

Henriette Fossberg Dagfinrud

Innehaver og praktisrende terapeut.

Gestaltterapeut MNGF


Henriette etablerte Hamar Gestaltterapi i 2015, og har praktisert siden.


Videre informasjon om Henriette:

 • Har erfaring fra arbeid i NAV og arbeid fra lavterskel tilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer.
 • Bachelor of Science (BSc) i psykologi fra University og Essex
 • Er godkjent til å ta imot klienter i privat praksis og er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening
 • Tilbyr tjenestene på engelsk der det er naturlig

Geir Dagfinrud

Gestaltterapeut 


Geir etablerte sin første gestaltpraksis i 2003 og har siden arbeidet med mennesker og relasjoner. Er i dag en del av Hamar Gestaltterapi.


Videre informasjon om Geir:

 • Har over 25 år erfaring fra privat næringsliv på mellomleder og ledernivå. 
 • Har i senere år jobbet mange år som jobbkonsulent og karriereveileder
 • Veileder og coacingutdannelse fra Høyskolen i Oslo og Akershus

Monica Østmo Berg

Gestaltterapeut MNGF 


Monica har vært en del av Hamar Gestaltterapi og praktisert siden 2020.


Videre informasjon om Monica:

 • Gestalt-psykoterapeut utdannet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge og lavterskeltilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer
 • Utdannet innen barn og unge med videreutdanning i Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse
 • Har erfaring med arbeid innen for blant annet angst, sorg og ensomhet
 • Er godkjent til å ta imot klienter i privat praksis som medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening