Om oss

Våre terapeuter

Henriette Fossberg Dagfinrud

Gestaltterapeut MNGF


Innehaver og praktisrende terapeut.

Henriette etablerte  Hamar Gestaltterapi i 2015, og har praktisert siden.


Videre informasjon om Henriette:

 • Har erfaring fra arbeid i NAV og arbeid fra lavterskel tilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer.
 • Bachelor of Science (BSc) i psykologi fra University og Essex
 • Er godkjent til å ta imot klienter i privat praksis og er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening

Geir Dagfinrud

Gestaltterapeut 


Geir etablerte sin første gestaltpraksis i 2003 og har siden arbeidet med mennesker og relasjoner.

Er i dag en del av Hamar Gestaltterapi.


Videre informasjon om Geir:

 • Har over 25 år erfaring fra privat næringsliv på mellomleder og ledernivå. 
 • Har i senere år jobbet mange år som jobbkonsulent og karriereveileder
 • Veileder og coacingutdannelse fra Høyskolen i Oslo og Akershus

Monica Østmo

Gestaltterapeut under utdanning


Monica er godkjent til å ta imot klineter i praksis. Arbeidet som terapeut-student følges opp regelmessig gjennom veiledning hos godkjent gestaltfaglig veileder. Uteksamineres ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole våren 2022.


Videre informasjon om Monica:

 • Gestalt-psykoterapeut under utdanning ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge og lavterskeltilbud for mennesker med psykise helseutfordringer
 • Utdannet innen barn og unge med videreutdanning i Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse
 • Har erfaring med arbeid innen for blant annet angst, sorg og ensomhe
 • Er godkjent til å ta imot klienter i privat praksis som studentmedlem av Norsk Gestaltterapeut Forening og forpliktet til å følge foreningens etiske retningslinjer
 • Tilbyr terapi til redusert pris. ( 60 minutter kr 500,-)